Pin It

Yüksekte Çalışma Ekipmanları Standartları

EN 363 Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Sistemler

Bu standart, belirli bir yükseklikten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım olarak yararlanılan düşme önleyici sistemler için terim ve tarifleri ve genel özellikleri kapsar. 

EN 361 Düşüş Durdurucu Kemerler

Bu standart, tam vücut kemer sistemleri için imalatçı tarafından temin edilen özellikler, deney metotları, işaretleme, bilgi ve ambalajlama özelliklerini kapsar.

EN 358 Konumlandırıcı Kemerler ve Lanyardlar

Bu standart, çalışma konumu veya bu konumda tutma amacı için tasarlanmış kemerler ve halatları kapsar. Bu standarda imalatçı tarafından sağlanan bilgiler, işaretleme ve deneyler için kurallar da dahildir.

EN 813 Düşüş Durucu Kemerler Oturak Tip

Bu standart, alçak bir bağlama noktasının gerektiği yerlerde çalışma, konumlama ve tahditli sistemler için kullanılarak oturma kuşaklarının özelliklerini, deneylerini işaretlemesini, etiketlemesini ve kullanma talimatlarını kapsar. 

EN 12277 Dağcı Tipi Kurtarma Kemerleri

Bu standart, tırmanmayı ihtiva eden dağcılıkta kuşakların kullanımı için güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar. Bu standart, tam vücut kuşakları, oturma kuşağı ve çene kuşaklarına uygulanır. 

EN 355 Şok Emiciler

Bu standart, enerji absorplayıcılara ait özellikler, deney metotları, kullanma talimatı, işaretleme ve paketleme özelliklerini kapsar. 

EN 354 Lanyardlar

Bu standart, sabit ve ayarlanabilir çengelli halatların özelliklerini, deney metotlarını, kullanma talimatlarını, işaretlemesini ve paketlenmesini kapsar.

EN 362 Karabinalar

Bu standart, bağlayıcılara ait özellikler, deney metotları, kullanma talimatları ve işaretlemeyi kapsar. 

EN 12278 Makaralar

Bu standart, basınçlı pişiriciler için kullanılan terimleri tarif eder, imalat, güvenlik ve fonksiyonel özellikleri ve ilgili deneyleri belirler. İşaretleme, etiketleme, kullanım talimatları için verileri kapsar. 

EN 795 Ankrajlar

Bu standart, ankraj cihazlarına ait özellikler, deney metotları, kullanma talimatları ve işaretlemeyi kapsar.

EN 567 Çıkış Aletleri (Dağcılık Tipi İp Tutucular)

Bu standart, dağcılıkta tırmanma dahil, kullanılan ip kenetlerinin güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar.

EN 12841 Halat Erişim Sistemleri (İniş Aletleri)

EN 341 Kurtarma İçin İniş Aletleri

Bu standart, yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu cihazla birlikte kullanılabilecek kurtarma teçhizatı olarak indirme cihazlarına ait özellikleri, deney metotlarını kapsar. 

EN 12492 Kasklar (Dağcılık Tipi)

Dağcılar için kasklar. Bu Kasklarda darbe testine yoğunlaşılmıştır. 2 farklı şakül (biri düz, diğer yarım küre ve her biri 5 kg ağırlığında) kullanılır. Yarım daire şeklindeki şakül 2 mt'den baretin hem ön hem arka hem yan kısımlarına uygulanır. Düz şakül testi ise 500 mm'den yapılır. Her şekilde karşılaşılan güç 10 kN'u geçmemek zorundadır. Delme testi 1 mt yükseklikten 3 kg sivri uçlu bir şakül ile yapılır. Baret ve baret iç kısmı arasında kesinlikle bir çöküntü olmamalıdır. 

EN 353-2 Esnek Kılavuzlanmış Tip Düşüş Durdurucular

Bu standart, üst tespit noktasına bağlanmış esnek bir ankraj hattı üzerindeki klavuz tip düşmeyi önleme tertibatlarına ait özellikleri, deney metotlarını, kullanma talimatlarını ve işaretlemeyi kapsar. 

EN 360 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucular

Bu standart, toplanır-çekilir tip düşmeyi önleme tertibatlarına ait özellikleri, deney metotlarını, kullanma talimatlarını ve işaretlemeyi kapsar. 

EN 1496 Kurtarma Amaçlı Kaldırma Ekipmanları

Bu standart, kurtarıcı kaldırma donanımlarının özelliklerini, deney metotlarını, kullanma ve işaretleme talimatlarını kapsar.

EN 566 Dağcılık Sapanları

EN 12841 İple Erişim Sistemleri

EN 892 Dinamik Halatlar

Bu standart, tırmanma dahil dağcılıkta kullanmak için kernmantel yapısındaki dinamik halatlara (telli, ikiz ve çift halatlar) ait güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar.

EN 1891 Statik Halatlar

Bu standart, çeşitli bütün çalışma konumları ve yeniden zorlama dahil olmak üzere halatla ulaşan personel tarafından kullanılan, halatlı kurtarma ve mağara bilimi araştırmalarında kullanmak için 8,5 mm'den 16 mm çapa kadar, örgülü, düşük uzamalı tekstil halatları kapsar.

EN 564 Yardımcı İpler

EN 1263 Güvenlik Ağları

EN 353-1 Sabit Kılavuzlanmış Tip Düşüş Durdurucular (Dikey Yaşam Hatları)

EN 795/C Ankrajlar (Sabit Yatay Yaşam Hatları)