Pin It

Vücut Koruyucular Standartları

EN 13688 : 2013

Bu standart, koruyucu giyeceklerin ergonomileri, zararsızlığı, beden ölçülerinin gösterilişi, eskimesi, uyumluluğu ve işaretlenmesi ile koruyucu giyeceklerle birlikte imalatçı tarafından sağlanan bilgiler için genel performans gerekliliklerini kapsar. Bu standardın tek başına kullanılmak üzere değil, sadece belirli koruyucu performans için gereklilikleri içeren diğer standartlar ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır.

EN 14116 : 2008

Bu standart, zaman zaman ve/veya kısa süreli olarak küçük alevlerle temas halinde ise ve bir tehlike teşhil ediyor ise, giyeceklerin yanma ihtimalini azaltmak için tüm malzemelerin özelliklerinin, performansının deney metotlarını kapsar.

EN 11612 : 2015

Bu standart, giyen kişinin elleri hariç vücudunu ısıdan ve/veya alevden korumak için tasarımlanan ve esnek malzemelerden yapılan elbiseler için performans kurallarını kapsar. Giyen kişinin kafasının ve ayaklarının korunması açısından, bu standardın kapsamına giren koruyucu giyecek unsurları sadece tozluklar, başlıklar ve bot kılıflarıdır. Ancak, başlıklara ilişkin, siperlikler ve solunum donanımı için kurallar verilmemiştir.

EN 1149-5 : 2008

Bu standart, koruyucu giyeceklerin elektrostatik özelliklerine dair deney metotları ve kuralları dizisinin bir parçasıdır.

EN 13034 + A1 : 2009 

Bu standart, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyeceklerin sınırlı kullanma ve sınırlı tekrar kullanabilme performansları için asgari kuralları kapsar. Sınırlı performansa sahip, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler, tam bir sıvı geçirgenlik bariyerinin (moleküler seviyede) gerekmediği hafif püskürmelere, sıvı aerosollere veya düşük basınçlı, düşük hacimli sıçramalara maruz kalmanın muhtemel olduğu durumlarda kullanım için amaçlanmıştır.