Pin It

Solunum Koruyucular Standartları

EN 149 + A1 : 2010 

Bu standart, Avrupa standartı kaçış haricinde partiküllere karşı solunum koruma olarak kullanılan yarım yüz maskeler için minimum gereklilikleri belirler.

EN 405 + A1

Avrupa standartı kaçış haricinde solunum cihazı olarak kullanılan valflı, gaz filtreli veya gaz-partikül filtreli yarım yüz için geçerli olan performans değerlerini, test etme ve işaretlemeleri ve yöntemleri belirler. Valfsız veya sadece nefes verme valfi filtreli yarım yüz maskeler için uygun değildir. Yeterli oksijenin olmadığı alanlarda kullanılmak için tasarlanmış bir ekipman değildir. (Oksijen içeriği %17'den az)

EN 136 : 2003

Avrupa standartı tam yüz maskeler için minimum gereklilikleri belirler. Avrupa standartı dalış için tasarlanmış tam yüz maskelerini belirtmemektedir. 

EN 140 : 2003

Avrupa standartı kaçış ve dalış için kullanılan cihazlar haricinde solunum cihazı olarak kullanılan yarım yüz maskeler ve çeyrek yüz maskeler için minimum gereklilikleri belirler.

EN 143 + A1 : 2009

Avrupa standartı çıkarılabilir ve filtreli maskeler haricinde solunum desteksiz cihazların parçaları olarak kullanılan partikül filltreler için minimum gereklilikleri belirler. Avrupa standartı ile uyumlu bazı filtreler başka solunum koruma çeşitleriyle de kullanılabilir. Bu durumda cihazlar test edilmeli ve Avrupa standardına göre işaretleme yapılmalıdır. 

EN 14387 + A1 : 2009 

Avrupa standartı solunum desteksiz cihazların parçaları olarak kullanılan gaz partikül filtreler veya kombine filtreler için minimum gereklilikleri belirler. CO'ya karşı filtreler standart kapsamında değildir. Standardı karşılayan bazı filtreler solunum destekli cihazlar ile de kullanılabilir. Bu durumda test edilmeli ve Avrupa standardına göre işaretleme yapılmalıdır. 

EN 148 - 1 : 2003

Avrupa standardı solunum cihazları için standart vida dişlerini belirler. Dalma cihazı veya isteğe bağlı cihazlarda pozitif yalıtım basıncı için uygun değildir. 

EN 12941 + A1 : 2005

Avrupa standardı kask veya başlıklı ve solunum koruma olarak gaz, partikül veya kombine filtreli solunum cihazları için minimum gereklilikleri belirler. Yeterli oksijenin olmadığı alanlarda kullanılmak için tasarlanmış bir ekipman değildir. (Oksijen içeriği %17'den daha az) Acil kaçış solunum cihazı olarak kullanılmak için uygun değildir. 

EN 12942 + A2 : 2010 

Avrupa standardı tam yüz maskeler, yarım yüz maskeler ve çeyrek maskeler ve solunum koruma olarak kullanılan gaz, partikül veya birleşik filtreler ile güçlendirilmiş filtreli solunum cihazları için minimum gereklilikleri belirler. Yeterli oksijenin olmadığı alanlarda kullanılmak için tasarlanmış bir ekipman değildir. (Oksijen içeriği %17'den az) Acil kaçış solunum cihazı olarak kullanılmak için uygun değildir. 

EN 14594 : 2005 

Avrupa standardı sürekli basınçlı havalarda kullanılan tam yüz maske, yarım yüz maske veya başlıkla, baretle veya kıyafetle kullanılan hem de solunum cihazı olarak aşındırma işlemlerinde kullanılan kendinden solunum korumalı cihazlar için minimum gereklilikleri belirler. Dalış ve kaçış için kullanılan cihazlar Avrupa standardı kapsamında değildir. 

EN 137 : 2007

Avrupa standardı dalış ve kaçış için tasarlanmış cihazlar dışında solunum cihazı olarak kullanılan tam yüz maskeli kendi kendine yeterli açık devreli sıkılaştırılmış hava solunum cihaz için minimum gereklilikleri belirler. Bu ekipman sıcak hava koşulları nedeniyle sıkılaştırılmış hava tüpleri ve bunların bağlantılarının aşırı basınç riskinin düşük olduğu çalışma koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

EN 145 : 2003

Avrupa standardı dalış ve kaçış için tasarlanmış cihazlar dışında solunum cihazı olarak kullanılan tam yüz maskeli kendi kendine yeterli açık devreli sıkılaştırılmış hava solunum cihaz için minimum gereklilikleri belirler. Bu ekipman sıcak hava koşulları nedeniyle sıkılaştırılmış hava tüpleri ve bunların bağlantılarının aşırı basınç riskinin düşük olduğu çalışma koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

EN 402 : 2006

Avrupa standardı kaçış için tam yüz maske veya ağızlık tertibatı olan isteğe bağlı valfi kendinden açık devreli basınçlı hava solunum cihazı için minimum gereklilikleri belirler. Kurtarma ve dalış için kullanılan cihazlar Avrupa standardı kapsamında değildir. 

EN 403 : 2005

Avrupa standardı yangın sonucunda çevrede ortaya çıkan partikül madde, karbonmonoksit ve diğer oksit gazlardan bireysel olarak kaçmak için kullanılan başlıklı filtre cihazlarını ele almaktadır. Avrupa standardı tek kullanımlık cihazlar için minimum gereklilikleri belirler. Yeterli oksijenin olmadığı durumlarda kullanılmak için tasarlanmış bir ekipman değildir. (Oksijen içeriği %17'den daha az) Acil kaçış solunum cihazı olarak kullanmak için uygun değildir. Kişisel giyinmek için tasarlanmış ve depolama için tasarlanmış olmak üzere iki tür cihaz belirler. Bazı cihazlar çocuklar için uygun değildir. 

EN 1146 : 2007

Avrupa standardı kaçış başlığı bulunan kendi kendine yeterli açık devre basınçlı hava solunum cihazı için minimum gereklilikleri belirler. Bu ekipmanlar ortamdaki sıcaklığın düşük olmasından dolayı basınç kanallarında ve bunların vanalarında aşırı basınç riskinin olduğu çalışma koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Normal kullanım için veya dalış için kullanılan aygıtlar Avrupa standardı kapsamında değildir. 

EN 13794 : 2006

Avrupa standardı kaçış için kimyasal oksijenli (KO2, NaCIO3) ve basınçlı oksijenli kendi kendine yeterli kapalı devre basınçlı hava solunum cihazı için minimum gereklilikleri belirler. Kurtarma ve dalış için kullanılan aygıtlar Avrupa standardı kapsamında değildir. 

DIN 58647 - 7 

Kaçış için koruyucu solunum cihazları standardıdır.