Pin It

Kafa Koruyucular Standartları

EN 14052 + A1:2003 

Yüksek performanslı endüstriyel tip baretler için EN 14052 standartı yanal darbe koruma gereksinimlerini içerir. Testin istediği; toplamda kabuğun darbe enerjisi olarak 150 joule dayanıklı olmasıdır. (100 baretin tepe kısmı + 50 baretin yan kısımları) Delme testi için ise düz kesici sivri uçlu bir şakülün 2,5 metreden baretin en üst tepe noktasına düşürülmesi sonucu çıkan darbe enerjisinin 25 joul, baretin yan kısmına 2 metreden düşürülmesi ile de darbe enerjisi 20 joul olmalıdır.

EN 397 : 2013

Endüstriyel emniyet baretleri. Bu standart 50 yıllık bir standart olup baretin sadece tepe noktasına yapılan bir testtir. 49 joul darbe sadece baretin tepesindeki 50 mm çaplı ''Tepe Noktası'' bölgesine yapılır. Delme testi de 1 metreden yapılmaktadır. Bu standartta yanal test yoktur. 


EN 50365 : 2002 

Alçak gerilim tesislerinde kullanım için elektriksel olarak yalıtımlı baretler için geçerli bir standarttır. Yüksek voltaj elektrik temasında oluşabilecek çalışma koşullarında kullanılan baretlerde olması gereken standarttır. ( 1000 Vac (Dalgalı Akım) veya 1500 Vdc (Doğru Akım).) Bu standart EN 397:2013 & EN 812:2012'deki opsiyonel elektrik direnç test isteklerinin üzerinde bir testi kapsar. Test voltajı 10.000 volttur. 

EN 12492 : 2012 

Dağcılar için kasklar. Bu kasklarda darbe testine yoğunlaşılmıştır. 2 farklı şakül (biri düz, diğer yarım küre ve her biri 5 kg ağırlığında) kullanılır. Yarım daire şeklindeki şakül 2 mt'den baretin hem ön hem arka hem yan kısımlarına uygulanır. Düz şakül testi ise 500 mm'den yapılır. Her şekilde karşılaşılan güç 10 kN'u geçmemek zorundadır. Delme testi 1 mt yükseklikten 3 kg sivri uçlu bir şakül ile yapılır. Baret ve baret iç kısmı arasında kesinlikle bir çöküntü olmamalıdır. 

EN 812 : 2012

Sanayide darbeye karşı kullanılan başlıklar (Bumcap), bu standart 12 joul'luk enerji ile 5 kg'lık çelik şakülün 250 mm 4 kez kepe vurması ile gerçekleşir. (EN 812:A1+2001 ; 2 kez vurma) Kep başı çarpmalara ve sürtmelere karşı korur. Kafaya cisim düşme tehlikesi olan yerlerde ve endüstriyel baretin kullanılması gereken yerlerde kesinlikle kullanılmaz. 

EN 443 : 2009

Binalarda ve diğer yapılarda yangınla mücadele ederken çarpma, nüfuziyet ile ısı ve alev etkilerine karşı temel olarak başın üstünü koruyan itfaiyeci başlıkları için asgari gerekleri kapsar. 

EN 14458 : 2004

Bu standart; durumun gerektirdiği şekilde, ambulans ve acil servis çalışanları tarafından kullanıldığında EN 443 veya EN 14052'ye uygun kaskları veya itfaiyeciler tarafından kullanıldığında EN 443'e uygun kasklar ile kullanılmak ve/veya donatılmak üzere özellikle tasarlanmış siperlikleri kapsar. Bu siperlikler; solunum, duman, ve gaz/buhar tehlikeleri hariç olmak üzere yangın söndürme, ambulans ve acil servis görevleri esnasında karşılaşılması beklenen çeşitli tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarımlanmıştır.