Pin It

Göz Koruyucular Standartları

EN 166 : 2005 

Bu standart, endüstride, laboratuvarlarda, eğitim ve öğrenim kurumlarında, DIY (Kendin yap) faaliyetlerinde ve göze zarar verebilen veya görüş yeteneğini zayıflatabilen diğer faaliyetlerde karşılaşılan çeşitli tehlikelere (Nükleer ışınım, X-Ray ışınları, Lazer hurmesi ve düşük sıcaklık kaynakları tarafından yayılan düşük sıcaklık kızılötesi ışınları harici) karşı kullanılan her tipte kişisel göz koruyucularını kapsar.

EN 167 : 2002

Bu standart, göz koruyucularına ait optik deney metotlarını ve diğer standartlarda yer alan kişisel göz koruyucularına ait kuralları kapsar. 

EN 168 : 2005

Bu standart, göz koruyucularına ait optikle ilgili olmayan deney metotlarını ve konu ile ilgili diğer standartlarda yer alan özellikleri kapsar. Eş değer olduğu gösterildiği taktirde alternatif deney metotları kullanılabilir. 

EN 169 : 2005

Bu standart, kaynak çalışmalarında sert lehim yapılmasında ark kaynağı ağızları açılmasında ve plazma ergitme kaynağı kesim işlerinde çalışanları korumayı amaçlayan filtreyi kapsar. Bu filtre tiplerine ait diğer özellikler EN 166'da verilmiştir. 

EN 170 : 2004 

Bu standart, ultraviyole ışınıma karşı korunma sağlayan filtrelerin koruma derecelerini ve geçirgenlik özelliklerini kapsar. 

EN 171 : 2004

Bu standart, kızılötesi ışınıma karşı korunma sağlayan filtrelerle ilgili skala numaralarını ve geçirgenlik özeliklerini kapsar.

EN 172 : 2002

Bu standart, endüstriyel kullanım için güneşe karşı koruyucu filtrelerin ölçek numaralarını geçirgenlik ve ilgili özelliklerini kapsar. Bu tip filtreler için geçerli diğer özellikler EN 166'da belirtilmiştir. 

EN 1731 : 2008 

Bu standart, endüstriyel ve endüstriyel olmayan kullanımda mekanik ve/veya ısıl tehlikelere karşı gözenekli tip kişisel koruyucularına ait malzemeleri, tasarımı, performans özelliklerini, deney metotlarını ve işaretlemelerini kapsar. 

EN 175 : 1999

Genellikle, kaynak, kesme veya benzeri işlemler sırasında oluşacak zararlı optik ışıma ve diğer tehlikelere karşı operatörün gözlerini ve yüzünü korumak için kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlara ait güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar. 

EN 379 + A1 : 2015

Bu standart, ark kaynağı ateşlendiğinde, ışık geçirgenlik değerini önceden hesaplanmış daha düşük bir değere değiştirebilen otomatik kaynak filtreleri için olan kuralları kapsar.