Pin It

El Koruyucular Standartları

EN 420 + A1

Bu standart, eldiven tasarımı, yapılışı, eldiven malzemelerinin su geçişine direnci, zararsızlık, rahatlık ve etkinlik için genel özellikleri ve ilgili deney işlemlerini bütün koruyucu eldivenlere uygulanabilen imalatçı tarafından sağlanan işaretleme ve bilgiyi kapsar.

EN 388 : 2006

Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma ve delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikleri, deney metodlarını, işaretleme ve tedarikçinin sağladığı bilgileri kapsar. 

EN 374 - 1 : 2005

Bu standart, eldiven kullanacak kişileri, kimyasal maddelere ve/veya mikroorganizmalara karşı korumak için gerekli kuralları kapsar.

EN 374 - 2 : 2015

Bu standart, kimyasal maddelere ve/veya mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan eldivenlerin nüfuziyete karşı direnç tayini deney metodunu kapsar. 

EN 374 -3 

Bu standart, sürekli temas şartları altında potansiyel olarak tehlikeli kimyasal maddelerin (gaz halinde olmayan) geçirgenliğine karşı koruyucu eldiven malzemelerinin direncinin tayinini kapsar.

EN 407 : 2009 

Bu standart, ısı ve/veya ateşe karşı koruyucu eldivenlerin özelliklerini, deney metodlarını, temin edilmesi gerekli bilgileri ve işaretlemeyi kapsar. 

EN 421 

Bu standart, iyonlaştırıcı radyasona ve radyoaktif kirlenmeye karşı koruma için eldivenlere uygulanır. 

EN 455 -1 

Bu standardın bu bölümü özelliklere dairdir ve bir kullanımlık tıbbi eldivenlerde delik bulunup bulunmadığının tayini için deney metodunu kapsar.

EN 455 - 2 

Bu standart, kullanıcı ve hastanın her ikisini de çapraz kontaminasyondan yeterli derecede korumak için kullanılan tek kullanımlık tıbbi eldivenlerin (cerrahi eldivenler ve muayene/işlem eldivenleri gibi) özelliklerine ve fiziksel özelliklerinin denenmesine dairdir.

EN 511

Bu standart, -50° C'ye kadar olan konvektif ve iletken soğuğa karşı koruyan eldivenler için gerekleri ve deney metodlarını kapsar. Bu soğuk iklim koşulları veya bir endüstriyel aktivite ile bağlantılı olabilir. Farklı performans düzeylerinin belirli değerlerine, herbir risk sınıfı veya özel uygulama alanları için özel gerekler ile karar verilir. Ürün deneyleri, sadece performans seviyelerini verebilir ve koruma seviyelerini veremez. 

EN 659 + A1 / AC : 2012 

Bu standart, itfaiyecilerin koruyucu eldivenleri için en düşük performans şartlarını ve deney metodlarını kapsar. 

EN 1082 - 1

Bu standart, eldivenlerin ve kollukların tasarım özellikleri ile bıçakların geçişine direncin, ergonomik karakteristiklerin, bantların, ağırlığın, malzemelerin, işaretleme ve kullanma talimatlarını kapsar. Aynı zamanda, uygun deney metodlarını da kapsar.

EN 1082 - 2

Bu standart, bıçak kesikleri ve bıçak batmalarına karşı belirtilen mamullerden daha az koruma sağlayan, bıçak ucunun iyi sivriltilmediği veya bıçağın sadece elden ve koldan uzağa doğru yönlendirilerek kullanıldığı durumlar için tasarlanan, zincir zırh, sert metal ve plastik dışında malzemeden yapılmış eldivenlerin kollukların ve koruyucu kol kılıflarının tasarımını, kesilme direncini, bıçak geçişine direnci ve ergonomi kurallarını kapsar.

EN 1149 - 1 : 2006 

Bu standart, yangına yol açan boşalmalardan kaçınmak amacıyla elektrostatik yük yayıcı koruyucu giyeceğe ait elektrostatik kuralları ve deney metodlarını kapsar. 

EN 1149 - 2 : 2006

Bu standart, koruyucu giyecek malzemesinin düşey elektriksel direncinin ölçülmesi için bir deney metodunu belirtir. Bu standart, şebeke gerilimine karşı korunma için uygulanmaz. 

EN 1811 + A1 

Bu standart, plastik ve ebonitten batma sertliğinin iki tip durometre ile tayinini kapsar. Tip A durometre yumuşak malzemeler, Tip B durometre ise sert malzemeler için kullanılır. Bu metot, ilk batma sertliğinin veya belirli bir zaman sonunda batma sertliğinin veya her ikisinin ölçülmesinde kullanılır. 

EN 10819 

Bu standart 31,5 Hz - 1250 Hz frekans aralığında tutamaktan eldivene, eldivenden avuç içerisine aktarılan titreşimin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve veri analizi ile ilgili laboratuvar analizini kapsar. 

EN 12477 / A1

Bu standart, elle metal kaynakçılığı, kesme ve alaşım işlemlerinde kullanılan koruyucu eldivenler için özellikleri ve deney metodlarını kapsar. 

EN 14328 

Bu standart, güçle çalışan bıçakların kesiklerine karşı koruma sağlayan eldivenler ve kolluklar için özellikleri ve deney metodlarını kapsar.

EN 60903 : 2003 

Bu standart, yalıtkan eldiven ve kolçakları (bir parmaklı eldivenleri) kapsar.