Pin It

Ayak Koruyucular Standartları

EN 20345 : 2015

Bu standart, emniyet ayak giyecekleri için temel ve ilave (isteğe bağlı) özellikleri kapsar. 

EN 20346 : 2015

Bu standart, koruyucu ayak giyecekleri için temel ve ilave (isteğe bağlı) özellikleri kapsar. 

EN 20347 

Bu standart, iş ayak giyecekleri için temel ve ilave (isteğe bağlı) özellikleri kapsar. 

EN 15090 : 2015

Bu standart, genel amaç kurtarma, yangından kurtarma ve tehlikeli maddelerle ilgili acil durumlar için itfaiyeciler tarafından kullanılmak üzere üç tip ayak giyeceğinin performansı ile ilgili asgari kuralları ve deney metotlarını kapsar.

EN 50321 : 2000

Bu standart, 1000 V a.a.yı geçmeyen tesislerde enerji altında veya enerjili bölümlere yakın çalışmada kullanılan elektriksel olarak yalıtkan ayak giyeceklerini kapsar.